Onbeperkt Sportief Bewegen 

Gorinchem is een landelijk sportpunt rijker voor mensen met een beperking die de weg zoeken binnen de nationale en internationale sportwereld en dromen van een leven als (top)sporter. Onbeperkt Sportief Bewegen. Niet passief wachten op wat je op je afkomt, maar actief afgaan op een nieuwe toekomst. Drijvende kracht is fysiotherapeut Hans van Mourik.  
Ruim 30 jaar is Hans van Mourik actief met geamputeerden om voornamelijk op loopgebied de individuele prestaties te verbeteren. Samen met Frank Dik oud-bondscoach para-atlethic heeft hij diverse programma's ontwikkeld, waarbij het sportieve deel steeds op de voorgrond stond. Regelmatig is hij gast-docent bij diverse opleidingen o.a. bij fysiotherapeuten en instrumentmakers en wordt hij uitgenodigd als spreker met met het onderwerp de sporter met een handicap. 

Wat is onbeperkt sportief bewegen?

De afgelopen 4 jaar was Van Mourik tevens verbonden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) als fysiotherapeut van het nationaal handvoortbewogen rolstelhockeyteam. Een geweldige tijd met internationale wedstrijden, maar  door tegenvallende loterijopbrengsten en andere prioriteiten binnen de KNHB is aan het team, zijn activiteiten en verbondenheid met de KNHB een einde gekomen. Zo is het einde van zijn relatie met de sportbond een lot uit de loterij om iets nieuws te kunnen beginnen.  
Van Mourik ziet ook dat voornamelijk de breedte sporten aandacht krijgen. Op zich is dit een goede zaak dat burgers in een brede laag aan het sporten en bewegen worden gezet. Wanneer de sporter met een beperking "iets meer" wenst is zijn conclusie dat deuren eerder gesloten zijn dan toegankelijk open zijn. 


De sportbonden die in 2010 met veel bravoure de poorten hebben opengezet voor mensen met een beperking, hebben een aantal daarvan inmiddels wegens geldgebrek alles ingeperkt of zijn ermee gestopt. Zo rijden de hockeyrolstoelteams van elektrisch en handvoortbewogen zonder de KNHB wat "verweesd" rond, diverse bonden hebben geen para-teams meer en zo is een deelnemer van het rolstoelschermen uitgeweken naar een Turkse club, omdat de Nederlandse organisatie niet meer in staat is de ondersteuning te bieden waarmee een kans op deelname aan de paralympische spelen zou kunnen worden gegarandeerd. Nederland verliest daardoor een positie op het sportpodium. Sportbonden zijn zeker niet meer de organisaties met een leidende rol in de gehandicaptensport. 
  
Van Mourik heeft onderzoek gedaan en heeft zijn bevindingen gedeeld met medewerkers van o.a. de Stichting Onbeperkt Sportief. De (oud-)medewerkers beamen de problemen,  zijn inmiddels werknemers van steeds wisselende organisaties geworden (Onbeperkt Sportief bestaat niet meer) en zo is niemand meer verantwoordelijk van een ingezet beleid. Het ministerie straalt uit dat alles uitstekend verloopt en de politiek heeft een beeld dat het allemaal goed geregeld is. De werkelijkheid voor de gehandicapte sporters is dus anders. Bonden en andere organisaties hebben zich inmiddels ingegraven en zijn daardoor niet meer zichtbaar. Het is einde oefening. Dat is jammer. 

 

Fysiotherapeut Van Mourik heeft geen prioriteit om nog eens de noodklok te luiden voor de groep sporters met een beperking. Hij vindt dat hij zijn tijd en energie beter kan besteden aan het adviseren en informeren van de sporter zelf. Organisaties die de deur de afgelopen jaren dicht hebben gegooid, daar hoef je de komende tijd ook niet aan te kloppen. Overleggen met bonden is op dit moment zinloos, ook bij de NOCNSF is men de weg kwijt. De kans om sporters in internationale teams onder te gaan brengen is een overweging. Vanuit zijn fysiotherapiepraktijk heeft hij daarom een professioneel sportpunt in Gorinchem – onbeperkt sportief bewegen - ingericht. Mensen met beperking en met een sportwens kunnen advies op lokaal, regionaal en landelijk inwinnen, te vinden op www.onbeperktsportiefbewegen.nl

gallery/cl